Vrtec Mavrica sprejeme večino otrok v mesecu septembru, na morebitna prosta mesta pa tudi tekom celega leta. Sprejem otrok v vrtec se opravlja v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejela Občina Izola, dne 7. 4. 2011. Marca organiziramo Dan odprtih vrat in objavimo javni razpis za vpis otrok za novo šolsko leto.

Rok za oddajo vlog za novo šolsko leto je 31.3.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec  dobijo starši na upravi ali na spletni strani v rubriki Obrazci. Podpisano vlogo oddajo osebno na upravi vrtca ali po pošti na naslov: VIZ Vrtec Mavrica Izola, OF 15, 6310 Izola.

Če je v vrtcu več prijav, kot je prostih mest, o sprejemu otrok odloča Komisija za sprejem, ki na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec določi prioritetni vrstni red. Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih. Tudi v primeru, če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem pisno obvesti starše.

VPIS MED LETOM

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec starše pisno obvesti o možnosti vključitve en mesec pred predvidenim datumom vstopa v vrtec. V primeru prostega mesta vrtec obvesti starše o datumu vključitve otroka, roku za sklenitev pogodbe med vrtcem in starši ter o obveznostih staršev pred vključitvijo otroka v vrtec.

V primeru, da v želenem terminu ni možna vključitev v vrtec, izda vrtec staršem potrdilo, na podlagi katerega uveljavljajo mesečno subvencijo za varstvo otrok, ki jo dodeli Občina Izola odklonjenim otrokom.

IZPIS IZ VRTCA

Izpis iz vrtca je mogoč tudi med letom. Otroka je potrebno izpisati pisno in sicer tako, da starši izpolnijo izjavo o izpisu, ki jo dobijo na upravi vrtca ali spletni strani pod rubriko Obrazci. Ustna obvestila o tem, da otrok ne bo več vključen v vrtec ne bomo upoštevali. Izpis za nazaj ni možen. Vrtec izda staršem potrdilo o izpisu, ki ga oddajo na Centru za socialno delo.

obvestilo CSD, v katerem so nam razložili, v katerih primerih je potrebno sporočiti spremembo na CSD.

(Skupno 5.778 obiskov, današnjih obiskov 1)