METODE IN OBLIKE DELA

Vzgojno-izobraževalno delo sloni na izkustvenem učenju, na ekoloških vrednotah in spoznavanju lokalnega okolja. V ospredju je gibanje v sožitju z naravo, otrokove lastne aktivnosti, njegove razvojne potrebe, interesi in sposobnosti. V vrtcu spodbujamo igro, saj ta predstavlja temelj učenja. Pri načrtovanju dejavnosti sledimo individualnim potrebam, otrokovi razvojni stopnji, željam in interesom posameznika.

Prednostna naloga vrtca je spodbujanje sodelovanja med oddelki in enotami preko slogana »Podajmo si roke, skupaj zmoremo!«. Strokovni delavci v oddelkih – glede na specifiko posameznega oddelka – oblikujejo svojo prednostno nalogo, ki sledi skupnim ciljem vrtca.

Preko dejavnosti uresničujemo cilje predpisane v Kurikulumu za vrtce.

Spontana igra se prepleta s strokovno pripravljenimi dejavnostmi, ki jih razvrščamo v naslednja kurikularna področja: jezik, matematika, gibanje, narava, družba in umetnost.

Strokovne delavke uporabljajo sodobne metode in oblike dela, ki jih prilagodijo otrokovi starostni in razvojni stopnji. Dejavnosti se odvijajo v večjih ali manjših skupinah in na individualni ravni.

(Skupno 4.857 obiskov, današnjih obiskov 1)