RDEČI VAL –  klima v vrtcu, dobro počutje otrok, strokovnih delavk in staršev, zaupanje v lastno delo, vnašanje novosti, sproščeno vzdušje, smeh…;

ZELENI VAL– – življenje v naravi, skrb za naravo, krepitev ekoloških vrednot, raziskovanje v naravi, opazovanje sprememb v naravi, razvijanje ljubezni do domačega kraja…;

RUMENI VAL – skrb za zdravo življenje, športne dejavnosti, tekmovanja, gibanje, zdrava prehrana, spodbujanje odgovornosti in dobrega občutka lastne vrednosti;

MODRI VAL – mednarodno sodelovanje, odprtost, obogatitveni programi, projekti…;

VIJOLIČNI VAL– povezovanje med oddelki, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami, spodbujanje prijateljskih odnosov, strpnosti, sprejemanje drugačnosti…;

ORANŽNI VAL – sodelovanje s starši, vključevanje staršev v dejavnosti vrtca;

SREBRNI VAL -spodbujanje računalniške pismenosti in razvoja IKT, uporaba IKT pri delu z otroki.

ZLATI VAL spoznavanje kulturne dediščine

Valovi se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Na začetku  šolskega leta določimo prednostne valove, ki bodo v ospredju tisto šolsko leto.

 

(Skupno 1.864 obiskov, današnjih obiskov 1)