Spremljamo otrokov razvoj in skrbimo za otrokovo dobro počutje v času bivanja v vrtcu, zato namenjamo posebno skrb:

 •  uvajanju otrok v vrtec,
 • dobremu počutju in zadovoljstvu vsakega otroka v skupini,
 • prepoznavanju, upoštevanju in omogočanju individualnih potreb otrok ter zasebnosti in intimnosti otrok,
 • načrtovanju in analizi dejavnosti, ki podpirajo individualno učenje in razvoj otrok,
 • nudenju ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje programa vrtca,
 • omogočanju organizacije dela v skladu z zakonskimi normativi in standardi.

Ustvarjamo kvalitetne medsebojne odnose med otroki, odraslimi (starši in zaposleni) in na ravni otrok – odrasli, tako da se z vsakodnevnimi socialnimi in drugimi situacijami/ dejavnostmi trudimo:

 • razvijati občutek za sodelovanje in medsebojno razumevanje v skupini otrok,
 • razvijati pri otrocih sposobnosti za dogovarjanje in upoštevanje različnosti,
 • razvijati socialne veščine in pozitivno podobo o sebi,
 • oblikovati in razvijati partnerski odnos s starši,
 • razvijati osebnostni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtca

Omogočamo igro, nudimo ustvarjalno in aktivno okolje za otrokovo učenje in razvoj, s tem da posebno skrb namenjamo:

 • strokovnemu načrtovanju raznolikih oblik in načinov dela, ki spodbujajo pridobivanje novih izkušenj in znanj za celostni razvoj otroka,
 • uporabi različnih materialov, sredstev in učnih okolij,
 • spodbujanju aktivnega vključevanja otrok v različne smiselne dejavnosti preko igre,
 • spodbujamo izražanje in ustvarjalnost otrok na vseh področjih,
 • razvijanju samostojnosti otrok v skladu z njihovo razvojno stopnjo in individualne potrebe,
 • vključevanju staršev v načrtovanje in organizacijo življenja ter dela v vrtcu (formalne in neformalne oblike srečanja).
(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)