RDEČI VAL –  klima v vrtcu, dobro počutje otrok, strokovnih delavk in staršev, zaupanje v lastno delo, vnašanje novosti, sproščeno vzdušje, smeh…;

ZELENI VAL – življenje v naravi, skrb za naravo, krepitev ekoloških vrednot, raziskovanje v naravi, opazovanje sprememb v naravi, razvijanje ljubezni do domačega kraja…;

RUMENI VAL – skrb za zdravo življenje, športne dejavnosti, tekmovanja, gibanje, zdrava prehrana, spodbujanje odgovornosti in dobrega občutka lastne vrednosti;

MODRI VAL – mednarodno sodelovanje, odprtost, obogatitveni programi, projekti…;

VIJOLIČNI VAL – povezovanje med oddelki, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami, spodbujanje prijateljskih odnosov, strpnosti, sprejemanje drugačnosti…;

ORANŽNI VAL – sodelovanje s starši, vključevanje staršev v dejavnosti vrtca;

SREBRNI VAL -spodbujanje uporabe IKT pri delu z otroki in razvijanje računalniške pismenosti.

V vsakem letu je v ospredju en mavrični val, ki ga razvijamo kot rdečo nit na nivoju vrtca. Pri tem seveda ne zanemarjamo ostalih valov, kajti tako kot mavrica se prepletajo tudi različne dejavnosti, ki barvajo vsakdanje življenje in delo v vrtcu.

Naše osnovno poslanstvo je omogočanje spodbudnega učnega okolja in izvajanje kvalitetnih programov, ki omogočajo celostni razvoj otroka. Želimo si  ustvariti vrtec po »meri« otroka za danes in tukaj na pozitivnih izkušnjah preteklosti.  Sledimo novim spoznanjem, poglabljamo znanje in vnašamo nove ugotovitve stroke v vsakdanje življenje vrtca. Z našim strokovnim znanjem želimo biti v pomoč staršem pri vzgoji in učenju njihovih otrok. Prizadevamo si za kvaliteto odnosov med odraslimi  in otroki in se obenem zavedamo, da strokovni delavci v vrtcu le dopolnjujemo primarno družinsko vzgojo, zato s starši ustvarjamo odprte partnerske odnose.

Skrbimo za dobro počutje vsakega posameznega otroka v vrtcu, spodbujamo njegovo lastno aktivnost in ustvarjalnost. V ospredju so razvojne značilnosti in potrebe otrok ter spoštovanje njihovega lastnega načina učenja, razmišljanja in igre. Pomembna doživljanja otrok so sprejetost, varnost in  razumljenost  s strani vzgojitelja, pripadnost skupini in zadovoljstvo s ponujenimi  aktivnostmi.  V naš vsakdan vnašamo toplino, vedrino in prijaznost, zaupanje vase in v druge,  prijaznost do vseh, ki živimo v vrtcu, odprtost družini in okolju.

(Skupno 1.173 obiskov, današnjih obiskov 1)