Namenjene so predvsem otrokom, ki imajo za neko dejavnost več zanimanja, na določenem področju večje  sposobnosti in veselje za sodelovanje. Vodenje teh programov ali vključevanje v programe, ki potekajo na nivoju vrtca, je prostovoljna odločitev strokovnih delavk vrtca. Za izvajanje se odločijo vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljic, ki imajo veliko znanja, interesa in želja, da s posamezniki še bolj intenzivno delajo na področju, ki jim je najbolj blizu. Starši v dogovoru z otrokom in ob posvetovanju z vzgojiteljico izberejo med ponujenimi programi.

Dodatne dejavnosti ob koncu šolskega leta evalviramo. Pri tem so nam izhodišča načela, zapisana v Kurikulumu za vrtce, ugotovitve pa vplivajo na naše nadaljnje odločitve za spremembe.

Nadstandardne storitve – programi, ki jih ponujajo zunanji sodelavci in ki potekajo po končanih vzgojnih dejavnostih v skupinah.

(Skupno 1.005 obiskov, današnjih obiskov 1)