SKUPNI PROJEKTI NA NIVOJU VRTCA – vsak oddelek se vključuje na podlagi izraženega interesa in razvojnih značilnosti skupine (starost, potrebe otrok). Vsebine projektov bodo nastajale na skupnih srečanjih projektne skupine, strokovni delavci vrtca jih bodo upoštevali pri načrtovanju dela tandemov in timov. Projekte bomo predstavili v domačem kraju, v lokalnih medijih, v strokovni literaturi in na strokovnih srečanjih in posvetih.

 

· SKUPAJ V GIBANJU 2014 – projekt v okviru Meseca športa – koordinatorici Anielka Pevc (enota Livade) in Asmina Toromanović (enota Školjka). V okviru projekta bomo izvedli: tradicionalni Pohod okoli naše Izole, pohod družin skozi tunel, telovadbo za starše in otroke, skupne pohode otrok s starši in strokovnimi delavci vrtca: do SanSimona, Medoši-Krog,pohod po Strunjanskih solinah, pohod od tunela do Strunjana, sprehod po Škocjanskem zatoku. Najmlajši se bodo sprehodili do živalic in do tunela, do Birbe 1 ali do svetilnika in tam jim bodo strokovne delavke organizirale različne igre. V dopoldanskem času bomo organizirali štafetne igre na prostem ter kolesarjenje in rolanje.

· MEDNARODNI PROJEKT FIT – v vrtcu ga izvajamo od leta 2006/07. Cilj projekta je ponuditi otrokom in njihovim staršem različne spodbude s področja gibanja, ki bi jim pomagale naučiti se živeti v sožitju z naravo in razviti te dobre navade iz vrtca kot del osebnosti v nadaljnjih obdobjih življenja. V okviru FIT projekta izvajamo: tedenske vadbene ure, od tega vsaj 1x mesečno po FIT standardih kakovosti in vsebinah, medsebojne hospitacije, FIT aktivne sprehode v povezavi z vadbeno uro (enkrat na dva meseca), praznovanje pomembnih dni v povezavi s FIT projektom Učimo za življenje. – koordinatorici Vanja Pirih Žigon, Urška Zajc in Karin Kozel.

· EKO vrtec – kot vrtec, ki si jen pridobil EKO zastave bomo tudi v letošnjem letu nadaljevali z izvajanjem dejavnosti za ohranitev le-te. Poglabljali bomo spoznanja o zdravem okolju, navajali na skrb za ohranjanje čistega okolja in vzgajali otroke k okoljski odgovornosti. Nadaljevali bomo z lanskimi temami: skrb za svojo ožjo okolico, ravnanje z odpadki in zgodnje naravoslovje; posvojili bomo drevo in spremljali spremembe v naravi skozi letne čase, sodelovali bomo v EKO-bralni znački, EKO-kvizu (v sodelovanju z Marino Izola), v skupinah bodo pomagali EKO-frajerji in frajerke. V EKO točki bomo še naprej navajali otroke na ločeno zbiranje odpadkov in jih ozaveščali o pomenu reciklaže le-teh. Odpadne materiale bomo uporabljali pri vzgojnem delu in ustvarjanju – koordinatorica Maja Kodarin.

· Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV – MALI TURISTI: v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije in s Turistično zvezo Slovenije. Rdeča nit letošnjega projekta je Zgodbe turizma, osnovni cilj jedejavno sodelovanje otrok in raziskovanje v naravi, spoznavanje okolice, iskanje živih zgodb in legend iz domačega kraja.V okviru naslova Izola, mestoskrivnostnih zgodb in legend bodo otroci raziskovali zgodbo o oskotirni železnici Parencani, o ladji Rex, legendo o izolski beli golobici, o morski deklici Dekadi, kurtežanske štorije. Svoje delo bodo predstavili širši javnosti na zaključni prireditvi, izdali bodo brošuro, poročali v lokalnih medijih. – koordinatorica Martina Langus.

· UNICEF-ovi projekti: preko projektov Punčka iz cunj, Potovanje k sebi in okrog sveta, Otroci sveta bodo otroci pridobivali znanje o življenju v drugih krajih, spoznavali pripadnjike drugih ljudstev in razlike med njimi. V 18 skupinah načrtujemo izdelavo Punčke iz cunj, ki temelji na kreativnosti in prostovoljnem delu otrok, staršev, starih staršev in strokovnih delavcev vrtca. V 7 skupinah so se odločili za projekt Potovanje ki sebi in okoli sveta, ki se začne s spoznavanjem posameznika, nadaljuje z 5razmišljanjem o svoji družini, domačem kraju in celotni Sloveniji. Šele ko otroci ozavestijo poznavanje teh razlik, se vzgojitelji pripravijo na prikaz življenja v svetu, najprej držav Evrope, kasneje pa držav sveta – koordinatorica Danica Brožič.

· ZDRAVJE V VRTCU – projekt, ki ga vodiZavod za zdravstveno varstvo Slovenije ima za cilj: otrokom, staršem in tudi strokovnim delavcem vrtca približati zdrav način življenja na vseh področjih ki vplivajo na kvaliteto življenja – gibanje, prehrana, medsebojni odnosi, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, pitje nesladkanih tekočin, predvsem vode – koordinatorica Svetlana Dobrila. V okviru projekta Zdravje v vrtcu se bomopridružili projektu v organizaciji Zavoda za zdravstveno varstvo Celje VARNO S SONCEM, ki ima zacilj ozaveščanje dejstva o škodljivosti sončnih žarkov in pomena preventivnih ukrepov – koordinatorici: Martina Langus in Jasmin Jukič Ilnikar.

· MALI SONČEK –program Zavoda za šport RS Planica, v katerega bodo vključeni vsi otroci od 2. do 6. leta starosti. Program spodbuja naravne oblike gibanja skozi različne naloge, primerne starosti otrok. Poteka na štirih nivojih: modri- starost 2-3 let (8 nalog), zeleni- starost 3-4 let (8 nalog), oranžni – starost 4-5 let (8 nalog), rumeni – starost 5-6 let (11 nalog). V okviru projekta se zelo spodbuja sodelovanje s starši pri izvajanju posameznih nalog – vodja projekta Urška Zajc.

· ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA – CICIOLIMPIADA – tradicionalna športno – zabavna prireditev, s katero bomo sklenili še eno šolsko leto in obeležili Svetovni dan športa; namenjena je otrokom in staršem ter gostom – izvedemo jo zadnjo soboto v maju. Predloge za obliko in vsebino letošnje zaključne prireditve bomo zbirali in obravnavali na strokovnih aktivih in strokovnem kolegiju vrtca.

(Skupno 94 obiskov, današnjih obiskov 1)