PRED VKLJUČITVIJO V VRTEC

Za vse starše novincev organiziramo pred začetkom novega šolskega leta (junija) skupni roditeljski sestanek, na katerem dobijo vse pomembne informacije glede organizacije dela v vrtcu, njihovih obveznosti (plačilo, uveljavljanje zahtevka za znižano plačilo vrtca ipd.) ter glede postopnega uvajanja v vrtec.

Strokovni delavci organizirajo za starše otrok novincev individualne pogovore pred vstopom otroka v vrtec in skupaj pripravijo okvirni plan uvajanja (kdaj in kdo bo otroka uvajal, kako in kdaj se bodo od otroka poslovili,  kakšna je vloga staršev,  ko so z otrokom v skupini,  ipd.). Starši posredujejo vse informacije, ki pomagajo strokovnim delavkam bolje spoznati otroka in mu olajšati prehod iz varnega domačega okolja (zdravje otroka, morebitne alergije, navade pri prehranjevanju, kaj rad počne, kako se potolaži, kako se uspava, česa se boji ipd.).

 

Postopek uvajanja otrok v vrtec je odvisen od otroka, njegovih potreb, navad, socialnih izkušenj. Vsi otroci novinci imajo možnost  postopnega uvajanja. Ločitev od staršev, čeprav kratka, in bivanje v novem okolju, sta za otroka veliki spremembi. Strokovni delavci in svetovalna delavka vrtca v samem uvajalnem obdobju strokovno svetujejo staršem kdaj, kako in za koliko časa naj pričnejo puščati otroka samega in s tem lajšajo otroku in staršem prehod od doma v vrtec. Staršem svetujemo, da postopoma podaljšujejo prisotnost otroka v skupini in krajšajo svojo sočasno prisotnost (prvi dan pridejo in odidejo skupaj z otrokom, spoznajo igralnico, osebje in druge otroke, drugi dan ga pustijo samega par minut in nato postopoma do konca uvajalnega tedna podaljšujejo čas, ko je otrok sam v igralnici).

 

Pred vključitvijo v vrtec starši poskrbijo, da pravočasno oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo najkasneje zadnji dan v mesecu pred predvideno vključitvijo. Odločba začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge.

 

Starši morajo poskrbeti za zdravniško potrdilo pri otrokovem lečečem zdravniku. Starši oddajo zdravniško potrdilo pediatra strokovnim delavkam v skupini ali na upravi vrtca najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec. Brez zdravniškega potrdila otroka ne sprejmemo  v vrtec.

(Skupno 2.169 obiskov, današnjih obiskov 1)