vrtec ravnateljica.nova

Dobrodošli na spletni strani vrtca Mavrica Izola. Več kot 80 zaposlenih skrbi za dobro počutje več kot 500 otrok in njihovih staršev, za vzgojo in izobraževanje, zdravo prehrano, čistočo in vzdrževanje prostorov, v katerih bivajo, ter za organizacijo nemotenega delovnega procesa v vrtcu. Vsi zaposleni si prizadevamo, da ustvarimo ugodne in spodbudne pogoje za otroke v tem najnežnejšem obdobju, ki je tako zelo pomembno za razvoj zdrave osebnosti.

Temeljni cilji predšolske vzgoje v vrtcu so opredeljeni v Zakonu o vrtcih in kurikulu, ki je temeljni dokument za delo v vrtcu. Na narodno mešanem območju Slovenske Istre izvajamo tudi dodatek h kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih. Otroci se že zgodaj srečujejo z jezikom, ki ni njihov materni jezik, a je v njihovem okolju in življenju živo prisoten. Oba jezika otroci doživljajo kot del svojega življenjskega okolja. V dejavnostih se seznanjajo z jezikom, navadami in običaji obeh okolij.

Naše osnovno poslanstvo je omogočanje spodbudnega učnega okolja in izvajanje kvalitetnih programov, ki omogočajo celostni razvoj otroka. Želimo si ustvariti vrtec po »meri« otroka za danes in tukaj na pozitivnih izkušnjah preteklosti. Sledimo novim spoznanjem, poglabljamo znanje in vnašamo nove ugotovitve stroke v vsakdanje življenje vrtca. Z našim strokovnim znanjem želimo biti v pomoč staršem pri vzgoji in učenju njihovih otrok. V naš vsakdan vnašamo toplino, vedrino in prijaznost, zaupanje vase in v druge, prijaznost do vseh, ki živimo v vrtcu, odprtost družini in okolju.

Želimo si, da vaši otroci iz vrtca odidejo z lepimi spomini ter da se s pozitivno izkušnjo o sebi in drugih, razvijajo v zdrave, odgovorne in ustvarjalne osebe.

Da lahko dosežemo zastavljene cilje, mora med nami in vami vladati sodelovanje, razumevanje, spoštovanje in zaupanje, kar je pogoj za uspešno vzgojo vaših otrok.

Iskreno si želimo, da bo tega čim več!

Suzana Božič, ravnateljica vrtca

(Skupno 459 obiskov, današnjih obiskov 1)