vrtec ravnateljica.nova

Dobrodošli na spletni strani vrtca Mavrica Izola. Več kot80zaposlenih skrbi za dobro počutje več kot 500 otrok in njihovih staršev, za vzgojo in izobraževanje, zdravo prehrano, čistočo in vzdrževanje prostorov, v katerih bivajo, ter za organizacijo nemotenega delovnega procesa v vrtcu. Vsi zaposleni si prizadevamo, da ustvarimo ugodne in spodbudne pogoje za otroke v tem najnežnejšem  obdobju, ki je tako zelo pomembno za razvoj zdrave osebnosti.

Temeljni cilji predšolske vzgoje v vrtcu so opredeljeni v Zakonu o vrtcih in kurikulu, ki je temeljni dokument za delo v vrtcu. Na narodno mešanem območju Slovenske Istre  izvajamo tudi dodatek h kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih. Otroci se že zgodaj srečujejo z jezikom, ki ni njihov materni jezik, a je v njihovem okolju in življenju živo prisoten. Oba jezika otroci doživljajo kot del svojega življenjskega okolja. V dejavnostih se seznanjajo z jezikom, navadami in običaji obeh okolij.

Pri našem delu sledimo viziji, ki smo jo sprejeli na naših strokovnih aktivnih, kot opredelitev temeljnih vrednot in področij strokovnega dela v vrtcu. Osnovna ideja vizije so različni valovi,  ki se tako kot mavrični valovi  prepletajo in barvajo vsakdanje življenje in delo v vrtcu.

RDEČI VAL –  klima v vrtcu, dobro počutje otrok, strokovnih delavk in staršev, zaupanje v lastno delo, vnašanje novosti, sproščeno vzdušje, smeh…;

ZELENI VAL – življenje v naravi, raziskovanje v naravi, opazovanje sprememb v naravi, skrb za naravo in krepitev ekoloških vrednot, …;

RUMENI VAL – skrb za zdravo življenje, športne dejavnosti, gibanje, zdravo prehrano, spodbujanje odgovornosti in dobrega občutka lastne vrednosti;

MODRI VAL – mednarodno sodelovanje, odprtost, dobrodelnost, obogatitveni programi, projekti…;

VIJOLIČNI VAL – povezovanje med oddelki, spodbujanje prijateljskih odnosov, strpnosti, sprejemanje drugačnosti, sodelovanje z različnimi ustanovami v domačem kraju, razvijanje ljubezni do domačega kraja, …

ORANŽNI VAL – sodelovanje s starši in starimi starši, razvijanje zaupanja in partnerskih odnosov, vključevanje staršev in starih staršev v dejavnosti vrtca;

SREBRNI VAL -spodbujanje uporabe IKT pri delu z otroki, spodbujanje računalniške pismenosti strokovnih delavcev, skrb za boljšo informatizacijo vrtca in uporaba IKT pri delu z otroki.

Naše osnovno poslanstvo je omogočanje spodbudnega učnega okolja in izvajanje kvalitetnih programov, ki omogočajo celostni razvoj otroka. Želimo si  ustvariti vrtec po »meri« otroka za danes in tukaj na pozitivnih izkušnjah preteklosti.  Sledimo novim spoznanjem, poglabljamo znanje in vnašamo nove ugotovitve stroke v vsakdanje življenje vrtca. Z našim strokovnim znanjem želimo biti v pomoč staršem pri vzgoji in učenju njihovih otrok. V naš vsakdan vnašamo toplino, vedrino in prijaznost, zaupanje vase in v druge,  prijaznost do vseh, ki živimo v vrtcu, odprtost družini in okolju.

Želimo si, da vaši otroci iz vrtca odidejo z lepimi  spomini ter da se s pozitivno izkušnjo o sebi in drugih, razvijajo v zdrave, odgovorne in ustvarjalne osebe.

Da lahko dosežemo zastavljene cilje, mora med nami in vami vladati sodelovanje, razumevanje, spoštovanje in zaupanje, kar je pogoj za uspešno vzgojo vaših otrok.

Iskreno si želimo, da bo tega čim več!

Suzana Božič, ravnateljica vrtca

(Skupno 2 obiskov, današnjih obiskov 1)